یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۵
رویدادها
 
  اردوی دشمن زیاری 1393/2/12  /  1393/2/20
اردوی بهاری به منطقه دشمن زیاری در تاریخ 12 اردیبهشت توسط سپنتا فیلم انجام شد ...
  اردوی عکاسی دشمن زیاری  /  1393/2/7
اموزشگاه سپنتا فیلم اردویی را جهت هنرجویان و هنردوستان با حضور ارزشمند اقای دکتر زارع خلیلی برگزار می کند...
  گزارش اردوی دشمن زیاری  /  1392/12/28
هرگاه دغدغه ها و مشغله های زندگی شهری انسان را به مرز کسالت نزدیک میکند،عکاسی هم بهانه ای میشود برای جلای روح غبار گرفته آدمی از دود،سیمان و آهن تا که به طبیعت و زیبایی های بیکرانش از جزء تا کل بنگرد و کمال قدرت و هنرمندی خالق زیبایی های هستی را رصد،تامل و ثبت نماید...
  اولین جشنواره عکس شیراز امروز  /  1392/12/27
شهرداری شیراز قصد دارد مسابقه عکسی تحت عنوان شیراز امروز برگزار کند...
  برگزاری جشنواره عکس" شیراز امروز" توسط شهرداری شیراز  /  1392/12/25
مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز از برگزاری اولین جشنواره عکس شهرداری تحت عنوان" شیراز امروز" خبر داد...
  اردوی دشمن زیاری اسفند ماه  /  1392/12/11
اموزشگاه سپنتا فیلم ار دویی را جهت هنرجویان...
  دورۀ جدید شناخت نور در اسفند ماه  /  1392/11/29
دوره جدید شناخت نور در اسفند ماه برگزار می گردد...
  نمایشگاه عکس اب و ایینه  /  1392/11/24
با خیال تو در مه به تماشای مهتاب رفتم...
1234